پوشش های پودری پوست کروکودیلی

اشتراک :
این پوشش همانند پوست تمساح است و دارای دو نوع متفاوت می باشد


این پوشش همانند پوست تمساح است و دارای دو نوع متفاوت می باشد:

  1. پوشش مبتنی بر PU با مقاومت بالا نسبت به شرایط جوی سخت با الگوهای چسبنده ای مناسب برای کاربردهای بیرونی مانند سقف.
  2. پوشش مبتنی بر اپوکسی که دارای مقاومت حرارتی بالایی است و برای وسایل آشپزخانه و وسایل گرمایشی مانند بخاری مناسب است.