صنایع برق و روشنایی

اشتراک :

از جمله صنايع مهم مصرف كننده رنگ پودري، صنعت برق و روشنايي مي باشد. رنگ هاي استفاده شده در اين صنعت علاوه بر دارا بودن خواص فيزيكي مكانيكي مناسب بايد در برابر عبور جريان الكتريسيته نيز مقاوم باشند. امروزه از اين پوشش ها جهت رنگ آميزي تابلوهاي برق، چراغ هاي روشنايي داخل ساختمان و همچنين چراغ هاي خياباني بزرگراه ها استفاده مي شوند.

محصولات دکوراتیو صنایع برق و روشنایی
محصولات دکوراتیو صنایع برق و روشنایی

امروزه از پوشش های پودری به صورت دکوراتیو جهت رنگ آميزي تابلوهاي برق، چراغ هاي روشنايي داخل ساختمان ...

محصولات خاص صنایع برق و روشنایی
محصولات خاص صنایع برق و روشنایی

رنگ هاي استفاده شده در اين صنعت علاوه بر دارا بودن خواص فيزيكي مكانيكي مناسب بايد در برابر عبور جريا ...

محصولات سری صنایع برق و روشنایی
محصولات سری صنایع برق و روشنایی

محصولات پکاشیمی براساس رزین و کاربرد کدبندی شده است. در این بخش می توانید به دیتاشیت محصولات با قابل ...