ماشین آلات کشاورزی

اشتراک :

به دليل استفاده ماشين آلات كشاورزي در محيط هاي بيروني و همچنين تابش مستقيم نور خورشيد به آنها، رنگ استفاده شده بر روي اين محصولات بايد در برابر اشعه فرا بنفش مقاومت خوبي داشته باشد و از طرفي به دليل تماس اين ماشين آلات با آب و خاك مرطوب، رنگ استفاده شده بايد مقاومت خوردگي خوبي نيز داشته باشد. با انتخاب پوشش هاي پودري توليدي شركت پكا شيمي، پوششي مقاوم را براي ماشين آلات و لوازم خود انتخاب کنید.

محصولات دکوراتیو ماشین آلات کشاورزی
محصولات دکوراتیو ماشین آلات کشاورزی

به دليل استفاده ماشين آلات كشاورزي در محيط هاي بيروني و همچنين تابش مستقيم نور خورشيد به آنها، رنگ ا ...

محصولات خاص ماشین آلات کشاورزی
محصولات خاص ماشین آلات کشاورزی

اشعه فرابنفش، آب و خاک مرطوب باعث می گردد که رنگهای مربوط به صنایع ماشین آلات به صورت خاص فرموله گرد ...

محصولات سری ماشین آلات کشاورزی
محصولات سری ماشین آلات کشاورزی

محصولات پکاشیمی براساس رزین و کاربرد کدبندی شده است. در این بخش می توانید به دیتاشیت محصولات با قابل ...