محصولات اکوپک

اشتراک :

نیازمندیهای گوناگون در صنایع مختلف، ما را بر آن داشت تا در کنار ارائه محصولات، با برند پکاشیمی، محصولاتی را نیز با برند اکوپک به بازار عرضه کنیم.

در این راه سعی داریم تا با شناسایی دقیق نیازهای بازار و با تکیه بر تولید انبوه، محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب را به جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در ارائه محصولات رقابتی در بازارهای جهانی معرفی کنیم.

لازم به ذکر است که کلیه این محصولات با خدمات پس از فروش شرکت پکاشیمی به بازار ارائه می گردد. امید است که ارائه این محصولات نیز بتواند در رونق صنعت این مرز و بوم نقش آفرین باشد.