گواهینامه ها

گواهینامه ها

شرکت پکا شیمی، در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولید کننده پوشش های پودری در ایران موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی زیر شده است.


1. گواهینامه استاندارد نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

2. گواهینامه استاندارد نظام مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

3. گواهینامه استاندارد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007

4. گواهینامه استاندارد آزمایشگاهی ISO 17025

5. گواهینامه تایید کیفیت انواع رنگ های پلی استر QUALICOAT

6. گواهینامه تایید کیفیت رنگ های آنتی باکتریایی از موسسه بین المللی SANETIZED سوئیس

7. گواهینامه تایید کیفیت رنگ های پودری لوله و اتصالات انتقال آب آشامیدنی از موسسه بین المللی TZW آلمان

8. اخذ تاییدیه از شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، و وزارت نیرو (آب) جهت پوشش های اپوکسی FBE برای سه لایه پلی اتیلن و FBE دو لایه

9. اخذ تاییدیه تولید رنگ های پلی استر نیمه مات بر مبنای گواهینامه QUALI COAT

         

      

       

      ISO/IEC 17025           SANETIZED