پکاشیمی واحد نمونه صنعتی استان تهران در سال 98 انتخاب شد

 28 مرداد 1399   15:29
 0
 2589
اشتراک :

شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی بزرگترین تولید کننده رنگ پودری در ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 1398 از طرف ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان تهران انتخاب شد. 

شرکت پکاشیمی چهارمین سال پیاپی است که به عنوان واحد نمونه صنعتی سال توسط ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن انتخاب می گردد. 

این توفیق را به همکاران و پرسنل شرکت تبریک گفته و امید است بتوان در سال های آتی نیز همواره در پیشرفت تولیدی و کیفی محصولات استمرار داشت.