محصولات دکوراتیو ماشین آلات کشاورزی

به دليل استفاده ماشين آلات كشاورزي در محيط هاي بيروني و همچنين تابش مستقيم نور خورشيد به آنها، رنگ استفاده شده بروي اين محصولات بايد در برابر اشعه فرا بنفش مقاومت خوبي داشته باشد و از طرفي به دليل تماس اين ماشين آلات با آب و خاك مرطوب، رنگ استفاده شده بايد مقاومت خوردگي خوبي نيز داشته باشد. با انتخاب پوشش هاي پودري توليدي شركت پكا شيمي، پوششي مقاوم را براي ماشين آلات و لوازم خود به ارمغان ببريد.