مبلمان شهری و وسایل بازی

اشتراک :

تابلوهای راهنما، پلاک ها ، تابلوهای تبلیغاتی، سرویس بهداشتی، سطل زباله، صندوقهای صدقات، راه بند، نرده و حصار، ایستگاه های اتوبوس، وسایل بازی و ورزشی، نیمکت و ... تماما می توانند توسط رنگ های پودری پوشش داده شده و محافظت گردند. شرکت پکاشیمی از تولید کنندگان عمده این محصولات در ایران بوده و مشتریان بسیاری در این صنعت از شرکت پکاشیمی رنگ های خود را تامین می کنند.

محصولات خاص مبلمان شهری و وسایل بازی
محصولات خاص مبلمان شهری و وسایل بازی

شرکت پکاشیمی از تولید کنندگان عمده رنگهای پودری در صنعت مبلمان شهری و وسایل بازی در ایران بوده و مشت ...

محصولات سری مبلمان شهری و وسایل بازی
محصولات سری مبلمان شهری و وسایل بازی

محصولات پکاشیمی براساس رزین و کاربرد کدبندی شده است. در این بخش می توانید به دیتاشیت محصولات با قابل ...