مقالات

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به خمش
آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به خمش

از آزمون خمش برای بررسی انعطاف پذیری پوشش ها استفاده می شود. در آزمون خمش صفحه های فلزی پوشش شده دور ...

تاثیر شرایط جوی بیرونی بر خواص مکانیکی و خوردگی  پوشش‌های دولایه FBE
تاثیر شرایط جوی بیرونی بر خواص مکانیکی و خوردگی پوشش‌های دولایه FBE

هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد رفتار ضدخوردگی و مکانیکی پوششهای دولایه FBE در شرایط تشدید یافته جو ...

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت سایشی رنگ پودری
آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت سایشی رنگ پودری

ساییدگی پدیده ای است که برای بسیاری از پوشش ها شاخصه مهمی تلقی می گردد به خصوص پوشش هایی که به نحوی ...

آزمون های رنگ پودری ـ درصد مواد فرار رنگ پودری
آزمون های رنگ پودری ـ درصد مواد فرار رنگ پودری

پوشش های پودری با توجه به ماهیت پودر بودن آنها مستعد جذب رطوبت و مواد فرار می باشند و وجود رطوبت و م ...

آزمون های رنگ پودری ـ پایداری حرارتی رنگ پودری
آزمون های رنگ پودری ـ پایداری حرارتی رنگ پودری

با توجه به اینکه عمدتا پوشش های پودری گرما سخت بوده و با استفاده از حرارت پخت می شوند و ممکن است در ...

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به پاشش مه نمکی و رطوبت ـ سالت اسپری
آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به پاشش مه نمکی و رطوبت ـ سالت اسپری

با توجه به اینکه یکی از کاربردهای پوشش سطح، خواص حفاظتی آنها می باشد. لذا مقاومت به رطوبت و خوردگی پ ...

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به ضربه ناگهانی
آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به ضربه ناگهانی

توانایی یک فیلم پوششی در برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با یک جسم سخت، مقاومت در برابر ضربه نام دارد. ب ...

آزمون های رنگ پودری ـ دمای انتقال شیشه ای پودر
آزمون های رنگ پودری ـ دمای انتقال شیشه ای پودر

دمای انتقال شیشه ای و یا Glass transition temperature دمایی است که در آن دما، هنگام گرم کردن، رفتار ...

مشکلات مربوط به رنگ پودری و راهکارهای آن ـ ضعف در خواص مکانیکی ـ شیمیایی
مشکلات مربوط به رنگ پودری و راهکارهای آن ـ ضعف در خواص مکانیکی ـ شیمیایی

بعد از اعمال رنگ پودری ضعف هایی از لحاظ خواص مکانیکی ـ شیمیایی بر روی رنگ پودری  دیده می شود که در ز ...

آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری
آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری

آزمون های متداولی برای تعیین سختی پوشش ها وجود دارد که از جمله آنها عبارت است از: سختی بوچهولتز، سخت ...

آزمون های رنگ پودری ـ میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری
آزمون های رنگ پودری ـ میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری

یکی از پارامترهایی که در رنگ های پودری تزیینی بسیار مهم می باشد، میزان صافی سطح پوشش و یا میزان پوست ...

آزمون های رنگ پودری ـ زمان ژل شدن رنگ پودری
آزمون های رنگ پودری ـ زمان ژل شدن رنگ پودری

در فاصله زمانی ذوب شدن پودر تا پخت کامل، به دلیل افزایش ویسکوزیته مذاب، نقطه ای تحت عنوان ژل شدن تعر ...