آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت سایشی رنگ پودری

  0
 4730

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت سایشی رنگ پودری

مقاومت سایشی رنگ پودری

استاندارد آزمون: ASTM D4060

ساییدگی پدیده ای است که برای بسیاری از پوشش ها شاخصه مهمی تلقی می گردد به خصوص پوشش هایی که به نحوی در محلی استفاده می گردند که همیشه در معرض سایش قرار دارند. یکی از مرسوم ترین آزمون های بررسی خواص سایشی پوشش ها، آزمون سایش تبر (TABER) می باشد. در این آزمون ساینده هایی با زبری های متفاوت با نیروی حاصل از وزن وزنه های مختلف بر روی پوشش قرار می گیرند و با تعداد دور مشخص روی پوشش ایجاد ساییدگی می کنند که میزان کاهش وزن پوشش به میلی گرم در دور مشخص به عنوان مقاومت به ساییدگی پوشش گزارش می گردد. به طور مثال این آزمون برای پوشش های پودری FBE با ساینده CS17 با وزن یک کیلوگرم و همچنین 1000 دور سایش گزارش می گردد که در بسیاری از استانداردهای بین المللی میزان کاهش وزن باید کمتر از 80 میلی گرم باشد.

 

نویسنده مقاله: مجتبی زینال

اشتراک :

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha