آزمون های رنگ پودری ـ درصد مواد فرار رنگ پودری

  0
 2825

آزمون های رنگ پودری ـ درصد مواد فرار رنگ پودری

درصد مواد فرار رنگ پودری

استاندارد آزمون: ISO 21809

پوشش های پودری با توجه به ماهیت پودر بودن آنها مستعد جذب رطوبت و مواد فرار می باشند و وجود رطوبت و مواد فرار می تواند منجر به عیوبی شود که در فصل قبل به طور مفصل توضیح داده شده است.

روش انجام تست درصد مواد فرار رنگ پودری:

جهت اندازه گیری میزان مواد فرار مطابق روش زیر عمل می کنیم:

ابتدا مقدار 10 گرم پودر را در محفظه نمونه (بوته چینی) قرار می دهیم، سپس محفظه نمونه را به مدت 2 ساعت در کوره با دمای 105 درجه سانتیگراد قرار می دهیم. پس از دو ساعت نمونه را در دسیکاتور قرار می دهیم تا به دمای 20 درجه برسد. کاهش وزن نمونه را با ترازو با دقت 0/001 گرم محاسبه کرده و نسبت به وزن اولیه پودر میزان افت وزن را به درصد گزارش می کنیم.

جهت روش اندازه گیری دستگاهی نیز می توان از ترازوها با قابلیت حرارت دهی مطابق شکل زیر استفاده کرد.

نویسنده مقاله: مجتبی زینال

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha