آزمون های رنگ پودری ـ پایداری حرارتی رنگ پودری

  0
 3253

آزمون های رنگ پودری ـ پایداری حرارتی رنگ پودری

پایداری حرارتی رنگ پودری

استاندارد آزمون: ASTM D2454

با توجه به اینکه عمدتا پوشش های پودری گرما سخت بوده و با استفاده از حرارت پخت می شوند و ممکن است در این فرآیند به علت تنظیم نبودن دمای کوره و یا سرعت انتقال، قطعات در دمای بیشتری و یا زمان بیشتری در کوره قرار گیرند. لذا بررسی ثبات حرارتی پوشش ها فاکتور مهم تلقی می گردد. تغییرات شرایط پخت قطعا منجر به تغییرات فام و براقیت می گردد و این آزمون جهت تغیین مقاومت پوشش در برابر این تغییرات طراحی گردیده است و به معنی وجود رنگ بدون تغییر نمی باشد.

نحوه انجام تست پایداری حرارتی

برای این منظور پودر در شرایط برابر بر روی دو پلیت یکسان اعمال می گردد و در دو دمای 200 درجه و 230 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه پخت می شود. و یا در دمای یکسان 200 درجه سانتیگراد با دو زمان 10 دقیقه و 60 دقیقه پخت می گردد. هر چه اختلاف فام و براقیت دو فیلم نهایی کمتر باشد، ثبات حرارتی رنگ بیشتر می باشد.

توضیحات:

پایداری حرارتی رنگ پودری یکی از عواملی است که برای عوامل تولیدی و خط رنگ بسیار حائز اهمیت می باشد و هرچه پایداری حرارتی رنگ پودری مناسب تر باشد مشکلات خط تولید نیز کاهش پیدا می کند.

نویسنده مقاله: مجتبی زینال

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha