مشکلات مربوط به رنگ پودری و راهکارهای آن ـ ضعف در خواص مکانیکی ـ شیمیایی

  0
 3582

مشکلات مربوط به رنگ پودری و راهکارهای آن ـ ضعف در خواص مکانیکی ـ شیمیایی

بعد از اعمال رنگ پودری ضعف هایی از لحاظ خواص مکانیکی ـ شیمیایی بر روی رنگ پودری  دیده می شود که در زیر به آنها اشاره شده و عواملی که در آنها تاثیر گذار است مشخص گردیده است.  

ضعف در خواص مکانیکی ـ شیمیایی رنگ پودری

 • خواص فیزیکی و شیمیایی ضعیف

مغایرت خواص مکانیکی و شیمیایی پوشش ایجاد شده با مشخصات موجود در برگه اطلاعات فنی رنگ پودری

 1. پخت ناقص
 2. وجود روغن و گریس بر روی سطح قطعه
 3. زیاد بودن ضخامت لایه ی فسفاته
 4. مشکل در فرمولاسیون رنگ پودری
 5. استفاده کردن از top coat شفاف باعث تخریب آهسته پوشش پودری می شود (گچی شدن)
 6. زیاد بودن ضخامت پوشش

 • چسبندگی ضعیف

پوشش چسبندگی ضعیفی به سطح دارد.

 1. پخت ناقص
 2. آماده سازی نامناسب سطح
 3. تغییر در جنس قطعه
 4. زیاد بودن پوشش فسفاته
 5. عدم چسبندگی مناسب لایه دوم

 • مقاومت شیمیایی ضعیف

پوشش نسبت به مواد شیمیایی مقاومت کمی دارد.

 1. پخت ناقص رنگ
 2. استفاده از رنگ پودری نامناسب
 3. وجود حفرات در پوشش
 • مقاومت خوردگی ضعیف

ضعیف بودن مقاومت خوردگی پوشش

 1. پخت ناقص رنگ
 2. آماده سازی نامناسب سطح
 3. وجود حفرات در پوشش
 4. پوشش ضعیف کناره ها
 5. انتخاب پایه رزین نامناسب

 • پوسته شدن رنگ

رنگ پخت شده به راحتی از روی سطح قطعه بلند می شود.

 1. پخت ناقص
 2. آماده سازی نامناسب یا ناکافی سطح
 3. وجود زنگ بر روی قطعه
 4. زنگ سفید
 5. عدم چسبندگی بر روی کناره های برش خورده با لیزر
 6. وجود آلودگی بر روی سطح

 • ایجاد خط و خش روی پوشش

مقاومت ضعیف رنگ پودری نسبت به مواد ساینده

 1. پخت ناقص
 2. بسته بندی باعث سایش سطح پوشش می شود
 3. به راحتی خراشیده شدن رنگ پودری
 4. سایش در مراحل مونتاژ
 5. سبد انتقال قطعات نامناسب

نویسنده مقاله: مجتبی زینال

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha