بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسی توسعه نفت و اعضای محترم شرکت ملی نفت از شرکت پکاشیمی

 29 شهریور 1399   15:59
 0
 3424
اشتراک :

تصاویر بازدید جناب آقای دکتر دهقانی مدیرعامل محترم و‌اعضای محترم هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و جناب آقای مهندس سقایی مجری محترم خط لوله انتقال نفت گوره -جاسک و  مدیرعامل محترم شرکت ایران آروین و اعضای فنی و مهندسی آن شرکت از شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی در تاریخ 99/06/25 


تگ ها :